Năm: 2024

CHƯƠNG TRÌNH LỚP SỬA CHỮA CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG,SMART PHONE

( IPHONE, SAMSUNG, NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO)

Mã số mô đun:

Thời gian: 280 giờ; (Lý thuyết: 64 giờ; Thực hành: 216 giờ)

Học phí : 6,500,000 đồng

Lưu ý:Thời gian 01 khóa học là 04 tháng, nhưng nếu học viên chưa lành nghề thì được học tiếp miễn phí cho đến khi thành nghề và được giới thiệu việc làm

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
– Vị trí:
+ Dành cho học viên mới bắt đầu học sửa chữa điện thoại từ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu về điện thoại di động.
-Tính chất:

+ Thi cuối khóa

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng:

 • Kiến thức:
 • Phân tích sơ đồ mạch, nguyên lý hoạt động của các loại điện thoại di động: IPHONE 4G, 5G, 6G, iphone 7, iphone 8, iphone X, SAMSUNG , LUMIA, HTC, SONY, OPPO,..V…V..
 • Phương pháp sửa chữa hư hỏng của các loại điện thoại di động hiện có trên thị trường.
 • Kỹ năng:
 • Tháo lắp, thay thế tất cả các thành phần cấu tạo của các loại điện thoại di động.
 • Đo kiểm, sửa chữa hư hỏng về mạch điện mainboard.
 • Ghép sim cho iPhone, samsung, sony,.v..v..
 • Unlock mạng, cài đặt, nâng cấp phần mềm .
 • Sửa lỗi chương trình cho điện thoại di động.
 • Thái độ lao động:
 • Nắm vững các biện pháp an toàn khi sử dụng các thiết bị hàn ở nhiệt độ cao.
 • Nắm vững nguyên tắc chống tĩnh điện khi sửa chữa, an toàn về điện cho người và thiết bị. Tập trung, tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Kỹ năng khác:
 • Sử dụng các loại công cụ hiện đại, công nghệ cao gồm có:
 • Máy hàn Chip.
 • Dao động ký kỹ thuật số.
 • Máy đếm tần.
 • Laptool, các loại hộp chạy phần mềm hiện có trên thị trường

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số

TT

Tên các bài trong mô đunThời gian
Tổng sốLý thuyếtThực hànhKiểm tra*
PHẦN 1: SỬA CHỮA MAINBOARD ĐIỆN THOẠI
Bài 1: Linh Kiện Điện Tử Trong Điện Thoại Di Động6112481
Bài 2: Sửa Chữa Iphone 4g, 5g.561244
Bài 3: Sửa Chữa Iphone 6g,7g, iphone 8, iphone X,5312401
Bài 4: Sửa Chữa Samsung,nokia lumia, htc, sony, oppo các loại5312401
PHẦN 2: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG VÀ SỬA CHỮA CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Bài 5: Phương Thức Giao Tiếp Giữa Điện Thoại Với Máy Tính Và Các Thiết Bị Dùng Trong Giao Tiếp Giữa Điện Thoại Và Máy Tính.5716401
Cộng280642124

* Ghi chú:Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

BÀI 1: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGThời gian: 61giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng nhận dạng và đo kiểm linh kiện điện tử trong điện thoại di động

1.1.Linh kiện điện tử trong điện thoại di động

1.1.1.Điện trở – R: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.1.2.Tụ điện – C: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.1.3.Cuộn cảm – L: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.1.4.Diode – D: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.1.5.Transistor – V: tính chất và phương pháp kiểm tra

1.2.Mạch điện tử ứng dụng trong điện thoại di động.

1.3. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của điện thoại di động.

1.4.Kỹ thuật sửa chữa điện thoại

BÀI 2: SỬA CHỮA IPHONE 4G, 5G.Thời gian: 56giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng sửa chữa các hư hỏng của điện thoại Iphone4G, 5G.

2.1.Phân tích sơ đồ nguyên lý IPHONE 4G, 5G.

2.1.1.Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.

2.1.2.Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

2.2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

2.2.1.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.

2.2.2.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu và phát.

2.2.3.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.

2.2.4.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.

2.2.5.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch cảm ứng, mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

Bài 3: SỬA CHỮA IPHONE 6G, 7G, 8, IPHONE XThời gian: 53giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng sửa chữa các hư hỏng của điện thoại Iphone 5g ,5s, 6s, 6s Plus, iphone 7, iphone 8, iphone X,

3.1.Phân tích sơ đồ nguyên lý IPHONE 6G, 7G.8, IPHONE X

3.1.1.Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.

3.1.2.Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

3.2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

3.2.1.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.

3.2.2.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu và phát.

3.2.3.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.

3.2.4.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.

3.2.5. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch wifi, mạch cảm ứng, mạch bluetooth, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

Bài 4: SỬA CHỮA SAMSUNG,NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO.Thời gian: 53giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng sửa chữa các hư hỏng của điện thoại Iphone6G, 7G,8,IPHONE X

4.1.Phân tích sơ đồ nguyên lý IPHONE 6G, 7G. 8, IPHONE X

4.1.1.Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.

4.1.2.Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

4.2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

4.2.1.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.

4.2.2.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu và phát.

4.2.3.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.

4.2.4.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.

4.2.5.Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch wifi, mạch cảm ứng, mạch bluetooth, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

4.3. Phương pháp ghép Simcard cho iPhone, Samsung, htc, sony, oppo..v.v….

Bài 5: PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP GIỮA ĐIỆN THOẠI VỚI MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG GIAO TIẾP GIỮA ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH.

Thời gian: 57giờ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng thực hiện giao tiếp giữa điện thoại với máy tính và các thiết bị dùng trong giao tiếp giữa điện thoại và máy tính

5.1.Giới thiệu và cài đặt các phần mềm sửa chữa máy iPhone.

5.2.Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng các nhóm máy iPhone 4G, 5G, 6G, 7G. iphone 8, iphone X,

5.3.Hướng dẫn sử dụng phần mềm sửa chữa, UNLOCK các nhóm máy iPhone 4G, 5G, 6G, 7G. iphone 8, iphone X,