Năm: 2024

1

Tên khoá học

CHUYÊN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HÃNG NOKIA LUMINA

2

Mục tiêu đào tạoKiến thức nghề:

– Phương pháp suy luận và kỹ năng thực tế để sửa chữa được những máy điện thoại hăng Nokia trên thị trường như: NOKIA 7610, 6300, N70 v cc loại my thuộc nhĩm DCT3, DCT4, WD2, BB5, v sửa chữa mở rộng ra cc my LUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9, SAMSUNG S5233, C3303K, thơng dụng.

– Phương pháp cài đặt phần phần mềm ứng dụng cc hiệu máy hảng Nokia trên thị trường như: NOKIA 7610, 6300, N70 (6670, 3500, 3110C, 7500, N72).

– Phương pháp chuyển hệ chung cho các đời máy điện thoại Nokia GSM.

– Phương pháp nhận dạng các máy sai hệ hiện có trên thị trường.

Kỹ năng nghề:

– Suy luận, sửa chữa được các pan cơ bản và các pan đặc hiệu trong những máy điện thoại hăng Nokia trên thị trường như: NOKIA 7610, 6300, N70,v sửa chữa mở rộng ra các máy LUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9, SAMSUNG S5233, C3303K.

– Tho rp, thay thế thành thạo tất cả cc thiết bị hư hỏng trong máy điện thoại hăng Nokia.

– Sử dụng tất cả cc loại thiết bị phần mềm Nokia như: n-box + hwk, mxkey, jaf + pkey, mt box dùng để sửa chữa, chuyển hệ tất cả các loại máy Nokia.

Thái độ lao động:Thực hiện tốt nội quy, làm đúng theo hướng dẫn thực hiện. Có ý chí tích cực học tập, tinh thần tự giác cao.

Kỹ năng khác:Tự tin, tư vấn cho khách hàng mua sắm điện thoại di động, cài đặt game, nhạc hình, sửa chữa được máy cho khách hàng.

3

Đối tượng đào tạo– Trình độ văn hoá: 9/12, đã học xong lớp sửa chữa điện thoại di động căn bản.- Sức khoẻ: toát

4

Phân phối thời gian– Thời gian: 1,5 tháng.- Tổng chương trình: 120 giờ.

 • Lý thuyết: 40 giờ.
 • Thực hành: 76 giờ.

5

Trang thiết bị– Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ: Máy dao động ký, cấp nguồn, máy đếm tần, máy sấy gia nhiệt.- Nguyên, vật liệu thực hành: Máy điện thoại di động NOKIA 7610, 6300, N70 và các nguồn máy thực tế như :LUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9, SAMSUNG S5233, C3303K.- Phương tiện giảng dạy: Máy tính, máy Projector.- Phiếu hướng dẫn thực hiện.

6

Nội dung khoá học:(tóm tắt công việc)– Phân tích nguyên lý hoạt động, cấu tạo, phương pháp đo kiểm tra sửa chữa các Pan cơ bản v đặc hiệu trn cc dịng my điện thoại hảng Nokia.- Kỹ năng tháo, ráp, thay thế các thiết bị hư hỏng trong máy điện thoại hãng Nokia như NOKIA 7610, 6300, N70,LUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9, SAMSUNG S5233, C3303K.Thực tập xử lý các sự cố và tình huống thực tế theo yêu cầu khách hàng tại dịch vụ sửa chữa.

7

Hình thức tổ chức lớp– Khai giảng thường xuyên.-Kèm cặp trực tiếp tại lớp và dịch vụ sửa chữa.

8

Học phí 3.000.000 đồng. (Dành cho học viên sau khi học xong lớp sửa chữa ĐTDĐ Căn Bản).

9

Tốt nghiệpĐược cấp chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội

10. NỘI DUNG KHÓA HỌC VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Đề mục

Nội dung lý thuyết

Số tiết

Nội dung thực hành

Số tiết

PHẦN 1: SỬA CHỬANOKIA LUMINA

32

60

Bài 1Sửa chữa máy NOKIA 7610I. Phân tích sơ đồ nguyên lý NOKIA 7610.

 1. Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.
 2. Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

II. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

 1. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.
 2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu v pht.
 3. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.
 4. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.
 5. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

III. Phương pháp chuyển hệ máy khác hệ.

04

Phân tích và sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong máy Nokia 7610.1. Hư hỏng mạch nguoàn2. Hư hỏng mạch thu phát sóng.3. Hư hỏng mạch sạc.4. Hư hỏng mạch Simcard.5. Hư hỏng mạch đọc thẻ nhớ.

6. Hư hỏng mạch Camera.

7. Hư hỏng màn hình.

8. Hư hỏng bàn phím.

9. Hư hỏng mạch rung.

 1. Hư hỏng mạch chuông.
 2. Hư hỏng mạch đèn bàn phím.
 3. Hư hỏng mạch loa, micro.
 4. Hư hỏng mạch bluetooth

06

Bài 2Sửa chữa maùy NOKIA 6300I. Phân tích sơ đồ nguyên lý NOKIA 6300

 1. Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.
 2. Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

II. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

 1. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.
 2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu v pht.
 3. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.
 4. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.
 5. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch giao tiếp thẻ nhớ, mạch hồng ngoại, mạch bluetooth, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

III. Phương pháp chuyển hệ máy khác hệ.

04

Phân tích v sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong máy Nokia 6300.

 1. Hư hỏng mạch nguoàn
 2. Hư hỏng mạch thu phát sóng.
 3. Hư hỏng mạch sạc.
 4. Hư hỏng mạch Simcard.
 5. Hư hỏng mạch đọc thẻ nhớ.
 6. Hư hỏng mạch Camera.
 7. Hư hỏng màn hình.
 8. Hư hỏng bàn phím.
 9. Hư hỏng mạch rung.
 10. Hư hỏng mạch chuông.
 11. Hư hỏng mạch đèn bàn phím.
 12. Hư hỏng mạch loa, micro.
 13. Hư hỏng mạch bluetooth.

06

Bài 3Sửa chữa máy NOKIA N70I. Phân tích sơ đồ nguyên lý NOKIA N70

 1. Phân tích nhiệm vụ từng IC trên mạch.
 2. Phân tích giao tiếp, sự liên thông trong toàn mạch.

II. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp.

 1. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch nguồn.
 2. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch điều khiển thu v pht.
 3. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch dao động chính và dao động VCO.
 4. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch chuyển mạch anten và khuếch đại công suất.
 5. Phân tích sơ đồ chi tiết mạch giao tiếp với người sử dụng: mạch chuông, mạch sạc, mạch loa, mạch rung, mạch giao tiếp thẻ nhớ, mạch hồng ngoại, mạch Bluetooth, mạch đèn, mạch hiển thị hình ảnh và mạch sạc.

III. Phương pháp chuyển hệ máy khác hệ .

04

Phân tích v sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong máy Nokia N70.

 1. Hư hỏng mạch nguồn
 2. Hư hỏng mạch thu phát sóng.
 3. Hư hỏng mạch sạc.
 4. Hư hỏng mạch Simcard.
 5. Hư hỏng mạch đọc thẻ nhớ.
 6. Hư hỏng mạch Camera.
 7. Hư hỏng màn hình.
 8. Hư hỏng bàn phím.
 9. Hư hỏng mạch rung.

10. Hư hỏng mạch chuông.

11. Hư hỏng mạch đèn bàn phím.

12. Hư hỏng mạch loa, micro.

13. Hư hỏng mạch Bluetooth.

06

Bài 4Sửa chữa mở rộng các dòng máy LUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9.– Phân tích các kinh nghiệm sửa chữa thực tế các sự cố thường gặp củaLUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9

12

Phân tích và sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong máy LUMINA 710, LUMINA 800, LUMINA 900, LUMINA N9, SAMSUNG S5233, C3303K.1. Hư hỏng mạch nguồn2. Hư hỏng mạch thu phát sóng.3. Hư hỏng mạch sạc.4.Hư hỏng mạch Simcard.5.Hư hỏng mạch đọc thẻ nhớ.

6.Hư hỏng mạch Camera.

7.Hư hỏng màn hình.

8.Hư hỏng bàn phím.

9.Hư hỏng mạch rung.

10.Hư hỏng mạch chuông.

11.Hư hỏng mạch đèn bàn phím.

12.Hư hỏng mạch loa, micro.

13.Hư hỏng mạch Bluetooth.

16

Bài 5Sửa chữa mở rộng các dòng máy SAMSUNG S5233, C3303K, GALAXY MINI.-Phân tích các kinh nghiệm sửa chữa thực tế các sự cố thường gặp củaSAMSUNG S5233, C3303K, GALAXY MINI.

08

Phân tích và sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong máy SAMSUNG S5233, C3303K, GALAXY MINI.1. Hư hỏng mạch nguồn2. Hư hỏng mạch thu phát sóng.3. Hư hỏng mạch sạc.4.Hư hỏng mạch Simcard.5.Hư hỏng mạch đọc thẻ nhớ.

6.Hư hỏng mạch Camera.

7.Hư hỏng màn hình.

8.Hư hỏng bàn phím.

9.Hư hỏng mạch rung.

10.Hư hỏng mạch chuông.

11.Hư hỏng mạch đèn bàn phím.

12.Hư hỏng mạch loa, micro.

– 13.Hư hỏng mạch Bluetooth.

14

PHẦN 2: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG VÀ SỬA CHỮA CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐTDĐ

08

16

Bài 6Giới thiệu các phương thức giao tiếp cơ bản giữa điện thoại và máy tính, các thiết bị cơ bản dùng trong giao tiếp giữa điện thoại và máy tính .

 1. Giới thiệu và cài đặt các phần mềm sửa chữa máy điện thoại di động .
 2. II.Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng các nhóm máy Nokia DCT3, DCT4, WD2, BB5 và các dòng NOKIA LUMINA.

III. Hướng dẫn sử dụng phần mềm sửa chữa các nhóm máy Nokia DCT3 , DCT4 , WD2 , BB5 và các dòng máy NOKIA LUMINA .

08

– Cài đặt , nhận dạng cáp , xử lý sự cố xảy ra khi nạp chương trình vào máy bằng n-box + hwk .- Cài đặt, nhận dạng cáp, xử lý sự cố xảy ra khi nạp chương trình vào máy bằng mxkey , MT-BOX hoặc JAF.

16

THI LÝ THUYẾT

2

THI THỰC HÀNH

2